Boeken
Icon Hotel Alte Bock Grächen
Boeken
Logo Hotel Restaurant Alte Bock Grächen

Impressum

Verantwoordelijke instantie:
Alte Bock KLG
Schmidji 463
3925 Grächen
Zwitserland
E-mail:

Personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen
Marco Elenbaas,
Sanne Lieke Wesenhagen

Naam van het bedrijf: Alte Bock KLG
Registratienummer: CHE-315.974.119
BTW-identificatienummer: CHE-315.974.119 BTW

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor schade van materiële of immateriële aard die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen, zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Disclaimer voor inhoud en links
Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright-verklaring
Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan Alte Bock KLG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de houder van het auteursrecht.

Bron: BrainBox Solutions

Webdesign uit Hoog Wallis

oogdruppels.nl

Sanne en Marco, uw gastheer en gastvrouw in Grächen
ALTE BOCK klg
Schmidji 463
3925 Grächen

    Imressum
    Datenschutz